Nyheter
 • ”En småbarnsförälders bästa vän”

  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Skogen är en småbarnsförälders allra, allra bästa vän. Oavsett var i världen man bär runt på sitt lilla barn, i city eller ute på landsbygden, så hade småbarnsåren varit tuffa utan skogen.
 • Marianne Eriksson

  Så ska vi nå framtidens makthavare

  FÖRENINGSMÅL. Föreningen Skogen har arbetat med kunskapsspridning ända sedan den grundades. Det gäller förstås i dag med, men nu måste det göras på nya sätt, säger styrelseledamoten Marianne Eriksson.
 • Monika Stridsman

  ”Medlem: Var stolt”

  NY ORDFÖRANDE. Råg i ryggen. Det tycker Skogens nya ordförande Monika Stridsman att föreningen ska ge sina medlemmar. De ska kunna vara stolta över att använda skogen som en resurs. Men hon varnar för att bli grupptyckare.
 • Minidiagram föryngringar

  Återväxt varierar

  INVENTERING. Det svenska skogsbruket har blivit bättre på föryngring. Cirka 86 procent av föryngringsarealerna håller godtagbar kvalitet eller bättre. Men vissa län släpar efter.
 • Trädtoppar i bokskog

  Alla kan lära – och lära ut

  ADAPTIVT. Skog växer sakta och man kan få vänta länge på resultaten av nya åtgärder. Adaptiv skötsel innebär att man prövar sig fram och lär efter hand.
 • Bengt Ek

  Politiker: Lägg ­gärna näsan i blöt

  ”Vi önskade att ett litet fiskben skulle fastna i hans hals.” Mark Levengoods vänliga lilla förbannelse har kanske tagits till även under den senaste tidens miljöpolitiska bombmurkeldebatt. En och annan verkar till och med önska en hel tunna fiskrens i halsen på EU-höjdare, riksdagspolitiker eller stackars myndighetstjänstemän som ska försöka uttolka art- och habitatdirektivets svenska variant. Politikerna borde inte lägga näsan i blöt.
 • Bakom boken lurar granen

  Glass sista hoppet för boken?

  Kategorier: virkesmarknad, ädellöv, Bok
  BOKSKOG. Intresset för bok snart är nere på noll, rapporterar P4 Kronoberg. Möbler och inredning av bok verkar vara det mest otrendiga vi kan tänka oss. Ändå tvingas skogsägare odla och sköta boken, eftersom det olönsamma trädslaget ju omfattas av ädellövslagen.
 • Strategi för bioekonomi välkomnas

  – Det är glädjande att miljömålsberedningen föreslår en strategi för bioekonomi för att nå miljömålen. Det stärker en samhällsomställning för en hållbar utveckling, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.
 • Väg med skylten Här slutar allmän väg

  Fungerar samarbetet om vägen bra?

  Hur går arbetet i din vägförening? Kommer ni överens, drar ni åt samma håll? Hur gör ni för att lösa problem och konflikter? Svara och kommentera Månadens fråga.
 • Mindre stormskador än befarat

  Cirka en halv miljon skogskubikmeter skadades vid stormen den 8-9 juni i Norrbottens län. Det är något mindre än befarat. Men skadorna är mycket spridda och därför svåra att uppskatta.

Sidor